DACTYL s.r.o

DACTYL s.r.o

Ul. gen. M.R.Štefánika 208/3
922 03 Vrbové, okres Piešťany
IČO: 44847718

Informácie o kancelárii DACTYL s.r.o

Spoločnosť sa zaoberá ekonomickými činnosťami už o roku 1993, pôvodne pod názvom EKO-PC.

 

V súčasnosti sa hlavné portfólio služieb zameriava na:

- vedenie účotvníctva - jednoduché, podvojné

- vedenie daňovej evidencie, DPH, daňové priznania

- spracovanie miezd

- zúčtovanie ZP

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, počítačové služby - organizovanie kurzov, školení a seminárov

- výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

S kým môžete prísť do kontaktu?

Anna Boškovičová, mob.: 0915 813 480

Cena za služby DACTYL s.r.o

Cenové ponuky pripravujeme individuálne,po konzultácii s klietnom, na základe posúdenia daného obchodného prípadu.

Kde nás nájdete?